“بدترین مردم کسی است که موجب آزار و اذیت دیگران شود”       پیامبر اکرم(ص)
بدینوسیله به اطلاع کلیه شهروندان میرساند دفع غیر بهداشتی علاوه بر ایجاد منظره نامناسب بوی نامطبوع و تجمع حشرات در انتقال بسیاری از بیماریها نقش بسزایی دارد لذا به منظور جلوگیری از آلودگی محیط شهر،خواهشمند است نسبت به جمع آوری و هدایت فاضلاب های خانگی به سیستم جمع آوری فاضلاب و یا داخل چاههای جاذب اقدام نمایند.
شایان ذکر است با کلیه افرادی که فاضلاب های خانگی را به داخل جداول و معابر و خیابانهای شهر هدایت می نماید برخورد قانونی خواهد شد و با افراد متخلف بر طبق ماده 688 قانون مجازات های اسلامی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت
مرکز خدمات جامع سلامت و شورای اسلامی شهر و شهرداری