پیرو نامه نامه شماره 1228/م.ش مورخ 96/10/09 جهادکشاورزی بخش محمدیه،احتراماً با عنایت به وضعیت جوی و گزارشات هواشناسی طی ماههای اخیر و کاهش نزولات جوی و احتمال بروز خشکسالی و سرمازدگی مقتضی است به کلیه کشاورزان آن روستا مجددا تایید نمایید تا فرصت باقی مانده نسبت به بیمه نمودن محصولات گندم و جو،کلزا اقدام عاجل بعمل آورند . ضمنا در صورت وجود هرگونه مشکل در امر بیمه و کارگزاران مناطق مرتبط موارد کتبا به مرکز جهاد کشاورزی اعلام تا پی گیری مربوط صورت پذیرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۳۷۳۴۶۴-۰۲۸ تماس بگیرید