پیرو نامه 1140/م ش مورخ 12/ مرکز جهاد کشاورزی بخش محمدیه ،احتراماً با توجه به بخشودگی جرائم بیمه و فراهم شدن زمینه صدور سند مالکیت و پلاک گذاری تراکتور و کمباین غلات تا 25 سال عمر،شایسته است به کلیه تراکتورداران و کمباین داران آن روستا/شهر به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد تا نسبت به پلاک گذاری ماشین آلات خود تا بهمن ماه سال 96 اقدام نموده در غیر اینصورت از اول اسفند ماه سال 96 هیچگونه سوخت به ماشین های کشاورزی فاقد پلاک تا 25 سال عمر ارائه نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32373464-028 تماس بگیرید