IMG_3942به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر، آقای دکتر هاشمی شهردار محترم،آقای مهندس احمدی معاونت محترم بهره برداری آبفای شهرستان البرز و آقای سید جواد حسینی رئیس محترم آبفای شهر شریفیه تشکیل شد.
پس از تلاوت قرآن به مشکلات تعدادی از مالکین اراضی واقع در قسمتهای مختلف شهر که در طرح بازگشایی معابر قرار گرفته و هنوز تعیین و تکلیف نگردیده اند رسیدگی شد.
در ادامه آقای مهندس احمدی معاون محترم آبفای شهرستان البرز به تعدادی از موارد و مشکلات آبفا و شهرداری از جمله حساب های فی مابین که از سال 92 تا کنون بلاتکلیف مانده اشاره و در خصوص توافق آن زمان آبفا با شورا و شهرداری در خصوص حفاری ها و عدم دریافت هزینه توضیحاتی ارائه نمودند و گزارشی از کمبود آب چاه های شریفیه و بحران آب در سطح منطقه ارائه نمودند و همچنین در خصوص خط انتقال 600 آب از مخزن شریفیه به مهرگان که وظیفه انتقال آب از سد طالقان به مخزن در آینده نزدیک را خواهد داشت توضیحاتی ارائه دادند و نیز خواستار همکاری شورا و شهرداری در خصوص تعویض شیکه های فرسوده و اصلاح آنها شدند.
IMG_3947در ادامه آقای هاشمی شهردار محترم نیز به مشکل حساب های فی مابین اشاره نمودند و خواستار تشکیل جلسه اختصاصی با مسئولین آبفای استان جهت حل این مشکل شدند و در خصوص مجوز حفاری خط انتقال 600 با توجه به تبعات اجتماعی و روانی سطح شهر از عدم صدور مجوز حفاری خبر دادند.
IMG_3958آقای حسن بهتویی نیز از نگرانی مردم در خصوص کمبود آب در آینده خبر دادند.همچنین آقای حیدر محمد حسن لی نیز از عدم پایبندی اداره آب به تعهدات خود در گذشته و ایجاد بحران روانی و اجتماعی در شهر بر علیه شورا انتقاد نمودند.سپس آقای آیت نظری ضمن تقدیر و تشکر از خدمات آبفا در خصوص احداث شبکه فاضلاب و خدمات آنها به موضوع نگرانی مردم از کمبود آب اشاره کردند. در ادامه آقای احمد قدوسیان نیز ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین و مسئولین آبفا از تشکیل یک جلسه در اسرع وقت و رسیدگی به این مشکلات با مسئولین آبفای استان خبر دادند.