به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آقای دکتر داود محمدی،مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان،فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان و هیات همراه ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم تشکیل گردید.
DSC_1013پس از قرائت قرآن آقای هاشمی شهردار محترم ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تقدیر و تشکر از پیگیریها و اقدامات جناب آقای داود محمدی و مسئولین حاضر و همچنین تقدیر و تشکر از خدمات شرکت توزیع برق استان و شهر محمدیه در امر همکاری با شورای اسلامی شهر و شهرداری به مشکل جابجایی تیرهای برق باند کندرو ضلع شمالی شهر اشاره و خواستار حل این مشکل با مساعدت مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان شدند و در خصوص مشکل نبود نیروی راهور در شهر شریفیه که موجب اعتراض مردمی شده است از تخصیص یک خودرو و دفتر راهور در داخل ساختمان شهرداری قدیم توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری خبر دادند و همچنن خواستار اختصاص یک نیروی راهور ثابت برای این شهر شدند.
DSC_1020در ادامه آقای حیدر محمد حسن لی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین در خصوص مشکلات قشر آسیب پذیر بهزیستی که تعداد تحت پوشش بالایی هم دارند گزارشی ارائه و خواستار حل مشکلات آنان شدند .
سپس آقای حسن بهتویی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات مسئولین گزارشی به مشکلات اجتماعی و امنیتی سطح شهر و شهروندان اشاره نمودند و خواستار حل این مشکلات بصورت ویژه شدند.
آقای علی اکبر کرمی نیز خواستار پیگیری قول مساعد استاندار سابق آقای دکتر فریدون همتی به شورای اسلامی شهر و شهرداری شدند.
آقای آیت نظری اصل نیز گزارشی به مشکلات برق دامداریها،راهور و امنیتی شهر اشاره و خواستار حل این مشکلات شدند .
در ادامه آقای داود محمدی ضمن عرض تبریک اعیاد و تقدیر و تشکر از حاضرین و خدمات ادارات فوق و نیروی انتظامی استان خواستار حل مشکلات شهر شریفیه توسط ادارات خدمات رسان شدند.
DSC_1021آقای چگینی مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از قول مساعد اختصاص یک برق تک فاز غیر دائم به دامداریها طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر دادند و در خصوص مشکلات جابجایی تیرهای برق از مشارکت با شهرداری خبر دادند و از قول مساعد جهت حل مشکل روشنایی معابر خبر دادند.
جناب سرهنگ امیری جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان نیز ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حاضرین در خصوص مسائل امنیتی قول مساعد دادند که هیچ گونه مشکلی نداشته باشند و افزودند مسائل اخلاقی و امنیتی خط قرمز نیروی انتظامی می باشد که باید سریعاً توسط نیروی انتظامی حل گردد و در خصوص استقرار راهور نیز عنوان نمودند که تعدادی از مسئولین بازدیدی از سطح شهر انجام دهند و گزارش را به فرماندهی نیروی انتظامی استان ارسال کنند.
در ادامه آقای نیکخواه رئیس محترم بهزیستی شهرستان البرز ضمن عرض تبریک اعیاد و تقدیر و تشکر از حاضرین و تبریک هفته معلولین به مشکل مسکن و اشتغال معلولین اشاره و خواستار احداث بازارچه خیریه برای تحت پوشش قرار دادن آنها شدند و همچنین از آمادگی جهت همکاری بصورت مشارکتی و کانالیزه خبر دادند.