20171101_170637به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای شهر،شهردار محترم، معتمدین و متولیان مسجد امام حسین(ع) برگزار شد
جلسه با قرائت قرآن شروع شد و در ابتدا به مشکلات تعدادی از شهروندان رسیدگی شد و در ادامه آقای قدوسیان ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان، احکام اعضای شورای اسلامی شهر را به ایشان ابلاغ نمود . سپس متولیا ن مسجد به بیان مشکلات موجود در مسجد از قبیل نبود معبر و ورودی مناسب،سرویس بهداشتی،آب و … اشاره نمودند .

20171101_170733سپس شهردار محترم به لزوم و اهمیت استحکام و ایمنی مکان های عمومی و به خصوص مسجد اشاره نمودند و از قول همکاری در این امر و همچنین هماهنگی با آقای وثیق نیا در خصوص گاز خبر دادند . همچنین حاج آقا سپونی مبلغ 000/500/16 ریال به مسجد اهدا نمودند،در ادامه آقای حسن بهتویی قول همکاری در زمینه تجهیز پنجره های مسجد را دادند.

20171101_170751سپس آقای میرزایی در خصوص شرایط استقرار پایگاه بسیج در مسجد صحبت نمودند که نتیجه بر بازدید از شرایط محیطی مسجد جهت استقرار پایگاه بسیج و ایجاد محیطی مناسب گردید . در ادامه آقای شهردار از پیگیری و هماهنگی خود با آقای آزادمنش رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان البرز در خصوص اختصاص چند روز در هفته سالن های ورزشی بصورت رایگان به اهالی خیابان شهیدرجایی(مهاجرانی) خبر دادند