جلسه 108 – 24 مرداد 97 – مصوبه 316

جلسه 108 – 24 مرداد 97 – مصوبه 316

316-در خصوص نامه شماره9205/42/59/ص مورخ 1397/5/24 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با موضوع دعوت از شهردار محترم و یک نماینده از سوی شورا جهت سفر آموزشی و بازدید از پروژ های عمرانی و سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی،آقای آیت نظری اصل به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای سفر به استان آذربایجان غربی معرفی گردیدند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 108 – 24 مرداد 97 – مصوبه 316”

قالب وردپرس