316-در خصوص نامه شماره9205/42/59/ص مورخ 1397/5/24 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با موضوع دعوت از شهردار محترم و یک نماینده از سوی شورا جهت سفر آموزشی و بازدید از پروژ های عمرانی و سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی،آقای آیت نظری اصل به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای سفر به استان آذربایجان غربی معرفی گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.