489 – مقرر گردید پروژه های عمرانی در سال 1402 به شرح ذیل از جمله؛ 1- کف پوش خیابانها و معابر سطح شهر. 2-  اتصال بلوار غربی به شرقی به صورت رینگ ارتباطی شهر. 3 – احداث دیوار رودخانه بلوار غربی و شرقی. 4 – هدایت آبهای سطحی خیابان های مسجد جامع،  شهید چمران و 10 متری حضرت رقیه ( س ). 5 – اجراء و گسترش فضای سبز شهری. 6- مجموعه ورزشی شهرداری. 7- اجرای تملکات اراضی در سطح شهر 8- تعیین مقدار بودجه مورد نیاز کتابخانه عمومی بصورت برنامه و  زمانبندی معین، توسط شهرداری و ارائه آن به شورای اسلامی شهر، 9-  طرحهای مطالعاتی از جمله؛ تالار شهر و مجتمع فرهنگی مزار. 10 – آسفالت معابر خاکی و تملک شده در سطح شهر.11 – بازگشایی معابر شهر، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.