841 به استناد نامه شماره 6308/ 1402 مورخ 21 /12 /1402 شهردار محترم؛ پيرو تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان همياري شهرداري ها و دهياري هاي كشور با آن شركت هپكو اراك به شماره 51970 مورخ 29 / 09 / 1402 و با توجه به نداشتن لودر و ضرورت تجهيز شهر به ماشين آلات عمراني، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به  خريد يك دستگاه لودر 5 تن با اقساط 36 ماهه از شركت هپكو  به مبلغ 000 / 000 / 000 / 53 ريال با شرايط زير اقدام نمايد 

50  درصد مبلغ فاكتور (000 / 000 / 500/ 26 ريال) با اقساط 36 ماهه

25  درصد مبلغ فاكتور (000 / 000 / 250/ 13 ريال) بصورت واريز نقدي

25  درصد مبلغ فاكتور(000 / 000 / 250/ 13 ريال) بصورت يارانه سازمان شهرداري ها.

که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

842 – به استناد نامه شماره 6030/ 1402 مورخ 1402/12/08شهردار محترم، با عنايت به درخواست8511 / 1402 / ومورخ 15 / 11 / 1402 آقاي سيد مسعود پرپينچي كه مالك زميني به مساحت 19/ 90 مترمربع واقع در انتهاي خيابان گلستان شمالي مي باشد، باستحضار مي رساند زمين ايشان برابر طرح جامع مصوب فاقد كاربري و در طرح بازگشايي معبر ( كمربندي 9 دي ) مي باشد. كه ايشان درخواست تعيين تكليف زمين مورد نظر را دارند، مقرر گردید شهردار محترم با احراز مالکیت و ارائه مستندات قانونی، نسبت به تملک ملک مذکور اقدام نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

843 – به استناد نامه شماره 6029/ 1402 مورخ 1402/12/08شهردار محترم، با عنايت به درخواست 5811 / 1402 / و مورخ 15 / 11 / 1402 خانم ليلا ياوري كه مالك زميني به مساحت 66 / 70 مترمربع واقع در انتهاي خيابان گلستان شمالي مي باشد، باستحضار مي رساند بخشي از زمين ايشان به ميزان 10 / 36 مترمربع برابر طرح جامع مصوب فاقد كاربري و در طرح بازگشايي معبر ( كمربندي 9 دي ) مي باشد و مقدار 56 / 34 متر مربع، داراي كاربري مسكوني است. حال ايشان درخواست تعيين تلكيف زمين مورد نظر را دارد. مقرر شد، شهردار محترم طبق ماده واحده، بابت اخذ پروانه احداث ساختمان موافقت نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

844 – به استناد نامه شماره 6028/ 1402 مورخ 1402/12/08شهردار محترم، با توجه به درخواست شماره 4564/ 1402مورخ 07/ 12/ 1402 واحد روابط عمومي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد المان چند وجهي جهت نوروز 1403 با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 050/ 1 ريال ، از طريق استعلام بهاء ( معاملات جزء ) و از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري،طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي و تزئيني پروژه خريد المان هاي نوروزي اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.