302- نامه شماره 26/3449 مورخ 97/5/6 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته انطباق و کمیسیون های شهرداری در سال 97 طبق دستورالعمل یکسان سازی نحوه و میزان پرداختها به استناد نامه شماره 3409/11 مورخ 97/04/28  فرماندار محترم شهرستان البرز اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد . در جلسه مطرح و مقرر گردید آقای آیت نظری اصل به عنوان نماینده شورا پیگیری نماید و گزارش خود را به صحن شورا ارائه دهند.

303- مقرر گردید نماینده شورا آقای حسن بهتویی جلسه ای با مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین جهت حل مشکل قرار داد داروخانه ها با بیمه خدمات درمانی در اسرع وقت معرفی می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.