307- نامه شماره 26/3449 مورخ 97/5/6 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون های شهرداری در سال 97 طبق دستورالعمل یکسان سازی نحوه میزان پرداختها به استناد نامه شماره 3409/11 مورخ 97/04/28 فرماندار محترم شهرستان البرز اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادارخواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
308- نامه شماره 26/3717 مورخ 97/5/16 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد به منظور ساخت پل فلزی جهت خیابان های اصلی و فرعی شهر نسبت به خریداری آهن آلات شامل قوطی،نبشی پروفیلو سایر ملزومات مورد نیاز،با اعتباری بالغ بر 350/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء از محل تامین اعتبارت عمران شهری ذیل برنامه 303 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
309- پیرو نامه شماره 330/الف/6407 مورخ 97/05/08 رئیس محترم مرکز نیکوکاری،با توجه به ثبت نام 200 دانش آموز تحت حمایت مرکز نیکوکاری در ایام بازگشایی مدارس و انجام هزینه های مربوطه خواهشمند است مبلغ 15/000/000 ریال بابت کمک هزینه به این مرکز اختصاص نماید.در جلسه مطرح و مقرر گردید مبلغ مذکور از بودجه شورای اسلامی شهر ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت پرداخت گردد.

310- مقرر گردید پیرو نامه شماره 17349/972603 مورخ 97/5/09 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در خصوص تشکیل کمیسیونی تحت عنوان مهر و میراث نماینده شورا آقای حسن بهتویی معرفی می گردد.
311- مقرر گردید روز شنبه مورخ 97/5/20 جلسه ای با شورای رانندگان مینی بوس ها برگزار و درخصوص مشکلات متقابل بحث و تبادل نظر گردد و شهردار محترم و مسئول محترم واحد حمل و نقل شهرداری نیز در جلسه حضور داشته باشند.
312- دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 و روز پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 13:30 باز می باشد و همچنین مقرر گردید حضور آقای احمد قدوسیان در روزهای شنبه و آقای آیت نظری اصل در روزهای پنج شنبه در دفتر شورای اسلامی شهر الزامی نیست.
313- مقرر گردید با توجه به جلسات شورا در روزهای دوشنبه صبحانه کاری در هر ماه 4جلسه برگزار می گردد که 2جلسه در دفتر شورا و 2جلسه ترجیحا در ادارات خدمات رسان حضور داشته باشند و پیگیری مشکلات شهروندان باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.