354- نامه شماره 26/6270 مورخ 97/8/01 شهردار محترم، مساعدت مالی به مبلغ 5/000/000 ریال به گروه سرود ثارلله جهت حضور و اجرای برنامه در پیاده روی اربعین حسینی از محل اعتبارات جاری ماده17 ردیف 417702 به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

355- نامه شماره 26/6231 مورخ 97/8/01 شهردار محترم،استفاده از خدمات مشاوره ای بمدت یکسال از مورخ 97/08/01 در زمینه های آموزش کادرفنی و نظارت برپیمان و تهیه متره و اسناد مناقصه ،بررسی و تصویب طرح های شهرداری،شرکت در جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی و …، با عنایت به ضوابط اعلام شده از سوی سازمان شهرداری و دهیاری های کل کشور(بند8 فرم شماره 2ن 1392 مربوط به واگذاری به شرکت ها از طریق مناقصه به منظور رعایت تشریفات مناقصه از طریق استعلام بهاء با اعتباری با بالغ بر 240/000/000 ریال  از ردیف 10 ماده 5 خدمات شهری به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

356- پیرو نامه شماره 1466/33197 مورخ 97/8/01 رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان البرز،مقرر گردید آقای احمد قدوسیان نماینده شورای اسلامی شهر شریفیه در شورای قرآنی شهرستان البرز در برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر معرفی گردند به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

357- مقرر گردید شهردار محترم پیگیری های لازم در خصوص احداث اورژانس جاده ای در زمینهای تعاونی نیروی انتظامی را انجام و نتیجه را به شورا ارائه نمایند به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.