375- نامه شماره ۲۶/۷۲۱۰ مورخ ۹۷/۸/۳۰ شهردار محترم،باتوجه به انعقاد قرار داد شماره ۲۵/۲۶/۷۱۱۱ مورخ ۹۵/۸/۳۰ سازمان همیاری شهرداری های استان،و همچنین به منظور انتخاب پیمانکار جدید خدمات شهری و فضای سبز،خواهشمند است نسبت به تمدید قرار داد فوق الذکر به مدت ۳ ماه(از تاریخ ۹۷/۰۹/۰۱ لغایت ۹۷/۱۲/۲۹ ) تا تعیین پیمانکار جدید اقدام نمایید. با توجه به این که در جلسه کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری مورد تصویب قرار گرفته بود در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

376- نامه شماره ۲۶/۷۲۰۸ مورخ ۹۷/۸/۳۰ شهردار محترم،باتوجه به الزام شهرداری ها به تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهری از آب خام و ضرورت تهیه طرح مطالعاتی آب خام شهری،این شهرداری در نظر دارد بدین منظور ،با اعتباری بالغ بر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه ۳۰۱۰۰۰ ردیف ۳۰۱۰۳۰۱۳۰۲ از طریق استعلام بهاء از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.با توجه به این که در جلسه کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری مورد تصویب قرار گرفته بود در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

377- نامه شماره ۲۶/۷۲۱۱ مورخ ۹۷/۸/۳۰ شهردار محترم،به استناد مواد۲و۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور مبنی بر الزام کلیه شهرداری ها به تدوین برنامه راهبردی ۵ ساله شهرداری،این شهرداری در نظر دارد به منظور تهیه طرح مطالعاتی برنامه۵ ساله راهبردی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه ۳۰۱۰۰۰ ردیف ۳۰۱۰۳۰۱۱۳۰۳ از طریق استعلام بهاء از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.با توجه به این که در جلسه کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری مورد مخالفت قرار گرفته بود در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد مخالفت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
378- با توجه به درخواست اعضای محترم شورای اسلامی شهر  از جناب آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم و با عنایت به تخصص ویژه ایشان در حوزه  شهرسازی مقرر گردید تا پایان  سال 1397 نسبت به تدوین و تهیه طرح استراتژیک 5 ساله و چشم انداز  20 ساله شهر با رضایت خود در غیر ساعت کاری بصورت رایگان انجام دهند که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.