379- نامه شماره 26/7399 مورخ 97/9/08 شهردار محترم،با عنایت به موافقت نامه طرح های تملک دارایی سرمایه ای به شماره طرح 100ژ1502004 بهبود عبور و مرور شهر شریفیه از محل سرمایه استانی با ابلاغ اعتبار 850/000/000 ریال شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید و اجرای آسفالت به صورت امانی و پیمانی از طریق استعلام بهاء از محل منابع مذکور اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

380- مقرر گردید با توجه به مشکلات بوجود آمده در خصوص اجرای ساماندهی رودخانه شرقی چهار نفر از باغداران آقایان نصرالله اسداللهی،حسین رحمت آبادی،خانم بدری و آقای بهتویی نماینده شورا جهت هماهنگی جلسه با حضور همه اعضای شورا و شهردار محترم معرفی و هماهنگی های لازمه جهت اجرای پروژه فوق اقدامات لازمه را مبذول فرمایند و شهردار محترم تا اجرای جلسه و تعیین و تکلیف پروژه فوق غیر از اجرای جدول ضلع غربی کمربندی جنب منازل مسکونی هیچ عملیات عمرانی اعم از اجرای جدول آسفالت و دیوار چینی خودداری نماید.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.