401- نامه شماره 26/9275 مورخ 29/10/97 شهردار محترم،پیرو مصوبه شماره 1817 مورخ 97/09/27 در خصوص تمدید قرار داد شماره 25/26/7116 مورخ 96/08/30 سازمان همیاری شهرداریهای استان تا پایان سال جاری نظر به اینکه تمدید قرار داد مذکور بیشتر از 25% مبلغ اولیه قرار داد می باشد،این شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 1/000/000/000  ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده5 از طریق انعقاد متمم قرار داد 25/26/7116 مورخ 96/8/30 سازمان همیاری شهرداریهای استان (با همان شرایط قرارداد مذکور) هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

402-نامه شماره 9343 مورخ 97/11/13 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق شهرستان البرز در خصوص اصلاح 3 مورد از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 98 شهرداری شریفیه  1)بند34 از ماده2 مبنی بر مقررات عمومی و تسهیلات تشویقی  2)ردیف درآمدی 1204(ماده15 و 19 و 20)تعرفه عوارض با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک   3)ماده26 با عنوان هزینه پاسخ استعلام دفاتر رسمی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.