453- مرخصی جناب آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم به مدت یک روز با جانشینی آقای محمد شعبانی با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

454- نامه شماره 26/1199 مورخ 98/2/9 شهردار محترم،احتراماً با عنایت به افزایش قیمت میلگرد و بتن و سایر ملزومات در فهرست بهای سال 1398 نسبت به سال 1397 که منجر به افزایش برآورد اولیه پروژه احداث کتابخانه عمومی شهر شریفیه شده است،به استحضار می رساند برآورد قبلی تنها کفاف اجرای ساختمان مذکور را تا مرحله ستون طبقه همکف می دهد و اجرای سقف های اول و دوم امکان پذیر نخواهد بود.لذا با توجه به توقف عملیات اجرایی پروژه احداث کمربند شرقی شهر پیشنهاد می گردد مبلغ 5/000/000/000 ریال از پروژه کمربند شرقی ردیف 3102 از برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری کسر و به ردیف 6301 تخصیص داده شود.پس از تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.