497- مقرر گردید با توجه به درخواست هیات جوانان حضرت علی اکبر(ع) شهر شریفیه جهت اجرای مراسم جشن با شکوه عید غدیر با همکاری و مشارکت شورای اسلامی جهت کمک مالی مبلغ 7/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 2055 جشن و پذیرایی پرداخت گردد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

498- مقرر گردید با توجه به مشکلات مالی آقای عباس دولت آبادی مبلغ 3/000/000 ریال از ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت پرداخت گردد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

499- مقرر گردید با توجه به درخواست گروه سرود نسیم یاس بانوان حوزه بسیج خواهران حضرت معصومه (س) شهر شریفیه در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی و نیاز به برخی اقلام از جمله چادر و آهنگسازی مبلغ 5/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 2055 جشن و پذیرایی پرداخت گردد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

500- مقرر گردید جلسه ای در خصوص حمل و نقل شهری (مینی بوس ها) با حضور شهردار محترم و مسئول واحد حمل و نقل شهرداری و شورای اسلامی شهر در اولین جلسه کاری شورا در شهریور ماه برگزار گردد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.