2– اعضای شورا نیز در خصوص اعضای کمیسیون ها بحث و تبادل نظر نمودند و اعضای کمیسیون ها به شرح ذیل انتخاب شدند :
1- مقرر گردید نماینده شورا در کمیسیون ماده صد آقای آیت نظری اصل و نفر جایگزین آقای احمد قدوسیان معرفی گردند .
2- مقرر گردید نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر آقای علی اکبر کرمی و نفر جایگزین آقای حسن بهتویی معرفی گردند .
3- مقرر گردید نماینده شورا در کمیسیون تحویل آقای آیت نظری اصل معرفی گردند .

*در خصوص مصوبه 2 با توجه به رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز مورخ 96/15/6 (ارجاع شود به مصوبات 32،33،34،35،36)*

3– اعضای کمیسیون های داخلی :
1- اعضای کمیسیون فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی ، آقایان 1- علی اکبر کرمی 2- حسن بهتویی 3- احمد قدوسیان 4- روح الله احمدی الموتی 5- آیت نظری اصل و آقای علی اکبر کرمی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدند .
2- اعضای کمیسیون ورزشی ، آقایان 1- علی اکبر کرمی 2- حسن بهتویی 3- احمد قدوسیان 4- روح الله احمدی الموتی 5- آیت نظری اصل و آقای حسن بهتویی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدند .
3- اعضای کمیسیون عمرانی ، آقایان 1- علی اکبر کرمی 2- حسن بهتویی 3- احمد قدوسیان 4- روح الله احمدی الموتی 5- آیت نظری اصل و آقای آیت نظری اصل به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدند .
4- اعضای کمیسیون بهداشتی ، آقایان 1- علی اکبر کرمی 2- حسن بهتویی 3- احمد قدوسیان 4- روح الله احمدی الموتی 5- آیت نظری اصل و آقای آیت نظری اصل به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدند .

*در خصوص مصوبه 3 با توجه به رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز مورخ 96/15/6 (ارجاع شود به مصوبات 32،33،34،35،36)*

4– آقای بهتویی مسئول ورزش شهر ضمن تبریک آغاز به کار شوراهای دوره پنجم به خاتمه قرارداد سالن ورزشی میثاق و زمین چمن مصنوعی اشاره کرد و با توجه به پتانسیل های زیاد در سطح شهر و معرفی هیئت فوتبال جهت در اختیار گرفتن زمین چمن ،از معرفی آقای حسن علویری بعنوان رئیس هیئت فوتبال شهر و تایید در شورای ورزشی خبر داد که مورد موافقت اعضای شورا شهر نیز قرار گرفت .

*در خصوص مصوبه 4 ارجاع شود به مصوبات 14 و 92*

 

5-مقرر گردید جلسات شورا روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته در نیمه اول سال از ساعت 18 الی 20 و در نیمه دوم سال از ساعت 16 الی 18 برگزار گردد و جلسات روز یکشنبه دیدار مردمی و چهارشنبه با مسئولین و کارشناسان باشد .

6-نامه شماره الف/4803/35 مورخه 96/06/02 شهردار محترم در خصوص اینکه پیرو هماهنگی بعمل آمده با فرمانداری محترم شهرستان البرز نرخ جدید کرایه های حمل و نقل عمومی با پیشنهاد 15% افزایش در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت .
7-نامه شماره الف/4772/26 مورخه 96/06/01 شهردار محترم در خصوص اینکه شهرداری در نظر دارد برابر روال سنوات قبل نسبت به بیمه تکمیل درمانی کارکنان برای مدت یکسال از 96/5/01 تا 97/05/31 اقدام و نسبت به اعمال 70 درصد سهم شهرداری به مبلغ 290/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات اداری و شهری ماده 2 به بیمه رازی اقدام نماید . موضوع در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت .
8– نامه شماره الف/26/4869 مورخه 5/06/96 شهردار محترم در خصوص اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به تهاتر بدهی شرکت راهسازان افق ایرانیان بابت قرارداد شماره 25/26/4163 مورخ 12/05/96 از طریق فروش قیر از محل موضوع بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 ، سهمیه قیر شهرداری شریفیه بر اساس قیمت بورس اقدام نماید . موضوع در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت .
9– نامه شماره الف/4868/26 مورخه 96/6/05 شهردار محترم در خصوص اینکه با عنایت به ازدیاد سگ های ولگرد در سطح شهر و خطر جانی برای شهروندان این شهرداری در نظر دارد نسبت به زنده گیری 100 قلاده سگ ولگرد با هزینه ای به مبلغ 75/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء اقدام نماید ( از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 سایر خدمات قراردادی ) . موضوع در جلسه شورا مطرح وبا قید 2 شرط : 1- اطلاع رسانی کامل به دامداران سطح شهر انجام پذیرد و 2- حق پرداخت هزینه جهت نگهداری این سگ ها را نداریم . مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت . ضمنا اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار گردد .
10– نامه شماره الف/4926/26 مورخه 96/6/06 شهردار محترم در خصوص اینکه شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 240/000/000 ریال نسبت به استفاده از خدمات مشاوره ای در زمینه های آموزش کادر فنی و نظارت بر پیمان و تهیه متره و اسناد مناقصه ، بررسی و تصویب طرح های شهرداری ، شرکت در جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی و … از طریق استعلام بها اقدام نماید . حال با عنایت به ضوابط اعلام شده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور ( بند 8 فرم شماره 2 ن 1392 مربوط به واگذاری انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری به شرکت ها از طریق مناقصه به منظور رعایت تشریفات مناقصه ) ( مربوط از ردیف 10 ماده 5 خدمات شهری ) موضوع در جلسه شورا مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت . ضمنا اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار گردد .
11– مقرر گردید پیرو جلسه شماره 27 مورخه 96/04/18 در خصوص نتایج مشکلات آموزشی مدارس سطح شهر از مسئولین آموزش و پرورش استان و شهرستان در اسرع وقت دعوت بعمل آید .
در انتهای جلسه اعضای شورا در خصوص مشکلات بافندگان فرش دستبافت با حضور خانم فضلی بحث و تبادل نظر نمودند و با توجه به وجود بافندگان و استعداد های فراوان خواستار مکانی مناسب برای این امرو حمایت فکری و مالی شورا و شهرداری از این مجموعه شدند.
دستور جلسه روز چهارشنبه مورخه 96/06/08 :
بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل ذیل :
1- کتابخانه عمومی شهر
2- دفتر آب و برق و نیکوکاری و پلیس راهور
3- تغییر نام شریفیه به شریف آباد شاهد