جلسه 30 – 30 آبان 96 – مصوبه 104

جلسه 30 – 30 آبان 96 – مصوبه 104

104- مقرر گردید جلسه ای با مرکز سلامت در خصوص: 1- طرح سفیران سلامت 2- خودمراقبتی اجتماعی 3- طرح نیاز سنجی برگزار گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 30 – 30 آبان 96 – مصوبه 104”

قالب وردپرس