156- نامه شماره الف/18/8992 مورخ 96/11/08 شهردار محترم،پیرو گفتگوی جلسه کار گروه ساماندهی حمل و نقل در خصوص فراهم آوری طرح مطالعات ساماندهی ترابری همگانی سفرهای خروجی – ورودی شهر شریفیه،پس از دعوت از مشاورین ذیصلاح در حوزه حمل و نقل و اخذ نظرات ایشان،به استحضار می رساند،تهیه آمار الگوی سفرهای خانوار اعم از انتشار،گردآوری و داده آمائی حدود 25000 نفر جمعیت شهر از طریق پرسشگری به حدود 40 تا 50 میلیون تومان هزینه و 2 تا 5 ماه زمان نیاز دارد . لازم به یادآوری است که این مطالعات تنها شامل گردآوری اطلاعات مورد نیاز مقصدهای سفر را فراهم می آورد،در جلسه مطرح و مورد مخالفت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
157 – مرخصی آقای شهردار مورخ 96/11/11 لغایت 96/11/11 به مدت یک روز در جلسه مطرح و مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.