19– مقرر گردید با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل شهر ، شورای اسلامی و شهردار محترم پیگیری های لازم را جهت جایگزین نمودن مینی بوس های نو انجام دهند .
20– مقرر گردید اضافه شدن مینی بوس جدید به خط فقط با مجوز شهرداری باشد ، ضمنا تا اطلاع ثانوی از اضافه نمودن خط جدید خودداری گردد و فقط برای پرونده های در دست اقدام ، شهرداری در حال حاضر اقدامات لازم را انجام دهد .
21– مقرر گردید شورای اسلامی پیگیری لازم را جهت احداث پل خیابان میرزای شیرازی بر روی پل ولیعصر از طریق راه آهن زنجان انجام دهد .
22– مقرر گردید تاخیر اعضای شورا حداکثر 20 دقیقه بدون هماهنگی و یک ساعت با هماهنگی موجه باشد و در غیر این صورت به عنوان غیبت موجه محاسبه خواهد شد.