211- نامه شماره 35/26 مورخ 97/1/08 شهردار محترم،به استناد تبصره ذیل بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات که اشاره میدارد”به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری،شورای شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید” با توجه به حجم زیاد پروژه های عمرانی و ضرورت در تسریع و پیشرفت امور شهرداری با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر اختیار تصویب و انجام معامله تا سقف 300/000/000 ریال را با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار مصوب می گردد.
212- نامه شماره 34/26 مورخ 97/1/08 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد مطابق ماده 34 آئین نامه مالی،و با رعایت ماده 79 قانون شهرداریها همچنین با استناد به نامه شماره 16063/42/59 مورخ 1394/11/12 دفتر امور شهری و شوراهای استان نسبت به تعیین تنخواه گردان شهرداری به مبلغ 50/000/000 ریال در سال 1397 اقدام نماید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
213- پیرو نامه شماره 22506/42/59 مورخ 1396/12/24 مدیر کل محترم دفتر امور شهری،به پیوست تصویر نامه شماره 58522 تاریخ 96/12/20 مدیرکل محترم دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص بلامانع بودن پرداخت پاداش موضوع ماده 7 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مبلغ 35/000/000 ریال معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان پاداش شهردار محترم مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
214- مقرر گردید جلسات شورا در شش ماهه اول سال 1397 از ساعت 17:30 شروع شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.