جلسه 7 – 19 شهریور 96 – مصوبات 23

جلسه 7 – 19 شهریور 96 – مصوبات 23

23– مقرر گردید اعضای شورا و شهردار محترم جلسات مرتب و منظمی در مساجد و محافل عمومی با مردم و اصناف برگزار کنند تا نسبت به پرداخت عوارض اقدام و تشویق شوند

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 7 – 19 شهریور 96 – مصوبات 23”

قالب وردپرس