جلسه 84 – 5 خرداد 97 – مصوبه 270

جلسه 84 – 5 خرداد 97 – مصوبه 270

270- مقرر گردید هر دو هفته یکبار جلسه مشترکی بین اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم راس ساعت 7:30 صبح در دفتر شورای اسلامی برگزار گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 84 – 5 خرداد 97 – مصوبه 270”

قالب وردپرس