270- مقرر گردید هر دو هفته یکبار جلسه مشترکی بین اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم راس ساعت 7:30 صبح در دفتر شورای اسلامی برگزار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.