286- نامه شماره 26/2452 مورخ 97/4/2 شهردار محترم،با عنایت به درخواست واحد اجرائیات مبنی بر ساماندهی وانت بارها در بازار روز هفتگی جنب مزار شهدا،این شهرداری در نظر دارد نسبت به غرفه بندی و خط کشی محوطه مذکور جهت اجاره به وانت بارها به ازای هر روز 50/000 ریال جهت هر خودرو از محل درآمدی عوارض بر پروانه های کسب و فروش ردیف 104099،هزینه کرد مبالغ در آمدی به منظور کمک به برنامه های فرهنگی گلزار شهدا،پس از بررسی و تصویب در کمیسیون حمل و نقل مورخ 97/4/13 در جلسه مطرح و مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
287- مقرر گردید مکاتبه ای با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر داود محمدی و سرکار خانم مهندس سیده حمیده زرآبادی،جهت پیگیری مشکلات آب و برق و گاز دامداران در اسرع وقت جلسه ای برگزار گردد و نماینده شورا جهت پیگیری آقای حسن بهتویی می باشد.
288- مقرر گردید جهت پیگیری استقرار پلیس راهور در شهر،جلسه ای با فرمانده محترم نیروی انتظامی استان قزوین با حضور اعضای محترم شورا و شهردار محترم در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی استان قزوین برگزار گردد و نماینده شورا جهت پیگیری جلسه آقای حسن بهتویی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.