بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 1 آذر 98 رزمایش اقتدار بانوان بسیجی شهر شریفیه با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم و بانوان بسیجی حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) شهر شریفیه در سالن ورزشی شهید رجبعلی بهتویی برگزار گردید.

در ابتدای مراسم آقای دکتر هاشمی در خصوص فلسفه بسیج مطالبی را بیان نمودند و در ادامه آقای عباس کاظمی از پاسداران بسیجی در خصوص بسیج صحبت نمودند.

در این مراسم گروه سرود بانوان بسیج به اجرای مراسم پرداختند .همچنین در این مراسم با توزیع آش نذری در میان مهمانان از آنها پذیرایی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.