جلسات 1 و 2 – 1 شهریور 96 – مصوبه 1

جلسات 1 و 2 – 1 شهریور 96 – مصوبه 1

1- مقرر گردید آقای حسین هاشمی فرزند نصرت اله شهردار قبلی به عنوان شهردار در سمت خود ابقاء شوند

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسات 1 و 2 – 1 شهریور 96 – مصوبه 1”

قالب وردپرس