موضوع کمیسیون:  بررسی مشکل انشعابات دامداران  و لوایح شهرداری   

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، ایشان به مشکل  دامداران درخصوص انشعابات که چندین سال است، بلا تکلیف مانده اشاره و خواستار مکاتبه با اداره آب، برق و گاز و همچنین پیگیری از سوی فرماندار محترم البرز در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم شدند.

*- اعضاء محترم کمیسیون در خصوص انشعابات دامداران و همچنین لوایح شهرداری با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

*-  در ادامه آقای مهندس خانی به موضوع عدم برنامه ریزی ، برنامه کاری و عدم پیگیری مستمر از سوی شهرداری، انتقاد نمودند و درخصوص کوتاهی در مناقصات،  باعث ضرر و زیان دیدن شهر، و همچنین عدم ارائه  گزارش ماهانه شهرداری به شورای اسلامی شهر، ایشان خواستار توضیحات شهردار محترم شدند.

1 –  به استناد نامه شماره 631  / 1402 / ص مورخ 10 / 02 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به تخصيص بودجه،  با اعتباری بالغ بر 12.000.000.000 ريال،  بابت انجام پياده روسازي كفپوش معابر سطح شهر، ليست معابر پيشنهادي به ترتيب اولويت در سطح شهر می باشد. که در این جلسه، با اکثریت آراء به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.