بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 30 مهر 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون حمل و نقل،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم،جناب آقای مهندس شعبانی معاون محترم شهردار،جناب آقای مهدی مرادی مسئول محترم واحد حمل و نقل تشکیل شد.
جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز شد.
آقای احمد قدوسیان ضمن تقدیر و ارج نهادن از استقبال مردم از مراسم اربعین حسینی که بیش از 30 میلیون نفر که بیش از شش میلیون نفر از آنان ایرانی بودند که در اجتماع بزرگ اربعین حسینی شرکت نمودند از درگاه خداوند متعال اجر معنوی و مادی خواستار شدند.
سپس لایحه مذکور توسط آقای قدوسیان رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل شورا قرائت گردید،آقای مرادی در خصوص نحوه هزینه کرد و همچنین نصب گل میخ ها در معابری که نیاز به نصب دارد توضیحاتی ارائه نمودند.آقای حسن بهتویی ضمن استقبال خواستار دقت بیشتر در جانمایی و نصب گل میخ ها شدند تا سبب آسیب به وسایل نقلیه شهروندان نگردد.آقای دکتر هاشمی نیز از اجرای این لایحه با رعایت استاندارد مرسوم خبر دادند.
آقای آیت نظری اصل نیز ضمن استقبال از لایحه به مواردی که با استفاده از گل میخ ها و دیگر علائم راهنمای شهری در تردد شهروندان سهولت ایجاد می نماید اشاره نمودند.
مصوبه:
1-نامه شماره 5750 مورخ 28 / 7/ 98 شهردار محترم، با توجه به درخواست واحد حمل و نقل و ترافيك به شماره 6573 مورخ 24 / 07 / 98 مبني بر خريد 600 عدد گل ميخ جهت ايمن سازي محور زير گذر وليعصر(عج) ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب گل ميخ و علائم جانبي با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 160 ريال از محل اعتبارات پروژه هاي عمراني رديف 303000 از طريق استعلام بهاء فاكتوري( خريد و نصب جداگانه) اقدام نمايد.ضمنا اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.