آخرین اخبار روز

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال چهارم – دوره پنجم)

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال چهارم – دوره پنجم)

10 ژوئن 2021

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه – سال چهارم – دوره پنجم اینجا را کلیک

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال سوم– دوره پنجم)

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال سوم– دوره پنجم)

15 سپتامبر 2020

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه – سال سوم– دوره پنجم اینجا را کلیک نمائید

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال دوم- دوره پنجم)

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال دوم- دوره پنجم)

22 آگوست 2019

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه - سال دوم - دوره پنجم اینجا را کلیک

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال اول – دوره پنجم)

گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه(سال اول – دوره پنجم)

12 دسامبر 2018

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شریفیه - سال اول دوره پنجم اینجا را کلیک کنید

کمیسیون حمل و نقل شهری – 21 مهرماه 1400

کمیسیون حمل و نقل شهری – 21 مهرماه 1400

19 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون: نصب GPS تاکسی ها مشروح جلسه: به حول قوه الهی با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل و

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

18 اکتبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا

جلسه شماره 21– 18/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 49-50

جلسه شماره 21– 18/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 49-50

16 اکتبر 2021

49 – مقرر گردید به استناد نامه شماره 1725 / 1400 / ص مورخ 20 / 06 / 1400 شهردار

جلسه شماره 20– 14/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 47-48

جلسه شماره 20– 14/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 47-48

16 اکتبر 2021

47 – مقرر گردید با توجه به مشکلات مردمی در خصوص نبود برخی نیروهای شهرداری در واحد هنگام مرخصی هریک

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 06 شهریورماه 1400

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 06 شهریورماه 1400

14 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون:  تنفیذ اختیارات معاونت شهردار مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی،

جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

10 اکتبر 2021

جلسه شماره 18– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه نداشت.

جلسه شماره 18– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه نداشت.

10 اکتبر 2021

جلسه شماره 17– 07/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 46

جلسه شماره 17– 07/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 46

10 اکتبر 2021

46– به استناد نامه شماره 1557 / 1400 / ص  مورخ 10 / 06 / 1400 شهردار محترم؛ به پیوست

جلسه شماره 16– 04/ مهرماه/ 1400 – مصوبات شماره 45

جلسه شماره 16– 04/ مهرماه/ 1400 – مصوبات شماره 45

10 اکتبر 2021

45– به استناد نامه شماره 11/9964مورخ 1400/07/01فرماندار و رئیس محترم هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز؛ در خصوص بند 30 مصوبه

جلسه شماره 15 – 31/ شهریور ماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه ای نداشت.

جلسه شماره 15 – 31/ شهریور ماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه ای نداشت.

10 اکتبر 2021

قالب وردپرس