ارائه لایحه بودجه سال 1397 شهرداری توسط آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم به شورای اسلامی شهر شریفیه

IMG_4096