بازدید ریاست فدراسیون ورزش پهلوانی کشور – 26 شهریور 96

بازدید ریاست فدراسیون ورزش پهلوانی کشور – 26 شهریور 96

بازدید ریاست محترم فدراسیون ورزش پهلوانی کشور آقای مهندس جوهری و هیات همراه

افتتاح

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بازدید ریاست فدراسیون ورزش پهلوانی کشور – 26 شهریور 96”

قالب وردپرس