گزارش مالی یک ماهه شهرداری (دی ماه) صورت جامع درآمد و هزینه در جلسه 64 مطرح و مورد بحث و بررسی اعضای محترم شورای اسلامی شهر و آقای رشوند مسئول امور مالی شهرداری قرار گرفت

IMG_4150