بمناسبت روز 26 آذر روز حمل و نقل با حضور شهردار محترم و مسئول محترم حمل و نقل شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی از رانندگان شهر تقدیر و تشکر به عمل آمد و به تعدادی از رانندگان عزیز هدایایی اهداء گردید.