ارتباط با شورا شریفیه 

ساعت کاری دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه: روزهای هفته از ساعت 7:30 تا 14:30 (پنجشنبه ها تا 13:30)

جلسات رسمی شورای اسلامی شهر شریفیه روزهای یکشنبه با دستور جلسه مشخص راس ساعت 8 صبح و چهارشنبه ساعت 15:00 بعدالظهر در صحن شورا برگزار می گردد، و یک جلسه در هفته نیز به دعوت یا دیدار با مسئولین بخشی، شهرستانی،استانی و یا کشوری اختصاص دارد. همچنین یک جلسه نیز در هفته به هیات رئیسه شورا اختصاص یافته است و رسیدگی به مشکلات شهروندان در ساعت اداری انجام خواهد شد.

مسئول دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه :  مهندس علی افشار

آدرس: شریفیه – ابتدای بلوار شهید بهشتی – ساختمان شهرداری

تماس : 02832373800         

فکس : 32377793-028

پست الکترونیکی : info.shora@sharifieh.com

آیت الله دکتر شهید بهشتی:

به موقع آمدن و به موقع رفتن وظیفه است،

دیر آمدن و دیر رفتن بی نظمی است،

دیر آمدن و زود رفتن خیانت است،

زود آمدن و دیر رفتن ایثار است.