به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم،آقای کشاورز رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان البرز و حجت الاسلام کریمی رئیس زکات شهرستان البرز و آقای قاسمی مددکار خانواده شهر شریفیه و خانم شوندی رئیس مرکز نیکوکاری شهرشریفیه تشکیل گردید.
پس از قرائت قرآن آقای احمد قدوسیان ضمن خیر مقدم به حاضرین نامه آقای شهردار در خصوص واگذاری زمین جهت ساخت ساختمان اداری کمیته امداد شهر را در جلسه مطرح نمودند و زمین مورد نظر مورد همفکری حاضزین قرار گرفت و پس از ارائه پشنهادهایی دیگر از سوی حاضرین مقرر گردید آقای حمید کرده بعنوان نماینده مرکز نیکوکاری ظرف مدت 10 روز پس از بررسی های مرکز نیکوکاری شهر ،زمین یا ملک پیشنهادی مرکز را به شورای اسلامی شهر ارائه دهد که در کنار زمین پیشنهادی شهرداری در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.

IMG_3786در ادامه آقای کشاورز رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان البرز ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم بابت زحماتی که در این حوزه متقبل شده اند و همچنین قدردانی از زحمات خالصانه خانم شوندی رئیس مرکز نیکوکاری شهر شریفیه آمادگی کمیته امداد شهرستان را جهت کمک به نیازمندان شهر اعلام کردند و همچنین از جمع آوری کمک های مردمی برای هموطنان زلزله زده در کرمانشاه خبر دادند و آقای شهردار نیز از مساعدت بیشتر برای کمک به زلزله زدگان خبر دادند و همچنین آقای حیدر محمد حسن لی از جمع آوری کمک از سوی خیرین برای زلزله زدگان خبر دادند.
IMG_3790سپس آقای حسن بهتویی پیشنهاد خود را در خصوص انتخاب افرادی بعنوان رابط مرکز نیکوکاری در مناطق مختلف شهری(عضو افتخاری مرکز) که با استقبال آقای کشاورز همراه شد. همچنین آقای حیدر محمد حسن لی پیشنهاد خود را در خصوص راه اندازی هیات های نیکوکاری در هر مسجد شهر و با مسئولیت روحانی و هیات امنای آن مسجد به شورا ارائه دادند که آقای احمد قدوسیان اساسنامه کمیته امداد در خصوص شبکه نیکوکاری را در جلسه قرائت نمودند.
در ادامه آقای کشاورز پیشنهاد خود را برای برگزاری گلریزان در شهر ارائه دادند.همچنین ایشان از آمادگی برای پرداخت وام خود اشتغالی به شهروندان خبر دادند که خانم شوندی نبود ضامن را مانعی برای گیرندگان وام خواندند.
IMG_3776سپس حجت الاسلام کریمی رئیس زکات شهرستان البرز شرایط اعضای شورای زکات را تشریح کردند و از مشخص بودن اکثر اعضاء خبر دادند و فرم مخصوص را در صحن شورا مطرح نمودند و همچنین آقای علی اکبر کرمی نماینده شورای اسلامی شهر در شورای زکات معرفی شدند.
در ادامه آقای شهردار ضمن ارائه گزارشی از پروژه های بلوار غربی و همچنین بلوار ولایت، گزارشی از جلسه روز گذشته در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به صحن شورا ارائه دادند.سپس آقای آیت نظری اصل و شهردار محترم پیشنهادات خود را برای تجلیل از شهروندان فعال و نمونه در حوزه های مختلف به صورت سالانه در شهر را مطرح نمودند.