نشست صمیمی مهندس ناصری فر دبیر ستاد بازآفرینی استان قزوین با شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی در رابطه با بافت های فرسوده و ناکارآمد