به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جمعی از وانت داران شهر تشکیل گردید.

IMG_4026
پس از تلاوت قرآن به مشکلات وانت داران در خصوص استفاده از بلندگو رسیدگی،بحث و تبادل نظر گردید.در ادامه آقای احمد قدوسیان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین خواستار انتخاب نماینده از طرف وانت داران جهت رسیدگی به امور وانت داران و اعتراض مردم نسبت به صدای بلند بلندگوها را مطرح نمودند و با توجه به اینکه مغازه داران حقوق مالیه از قبیل اصناف و مالیات و عوارض شهرداری می پردازند حقوق آنها نیز در نظر گرفته شود و وانت داران در نزدیکی مغازه های آنان اقدام به فروش اجناس خود نکنند.

IMG_4032سپس آقای حیدر محمد حسنلی پیشنهاد تشکیل تعاونی وانت داران را در صحن شورا مطرح نمودند.

IMG_4034در ادامه آقای حسن بهتویی مراعات آسایش و آرامش شهروندان را در صورت استفاده وانت داران از بلند گو را خواستار شدند.

IMG_4040در ادامه آقای قدوسیان با اشاره به نقش شورا در امورات شهر و آمادگی شورا جهت مشورت به رانندگان محترم، تصمیم گیرنده نهایی در این خصوص را شهردار محترم و واحد حمل و نقل دانستند.