جلسه 22 – 30 مهر 96 – مصوبه 92

جلسه 22 – 30 مهر 96 – مصوبه 92

92-مقرر گردید اداره ورزش و جوانان شهرستان  البرز یک نفر نماینده متعهد و توانمند در امر ورزش معرفی نمایند

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 22 – 30 مهر 96 – مصوبه 92”

قالب وردپرس