جلسه 23 – 3 آبان 96 – مصوبه 93

جلسه 23 – 3 آبان 96 – مصوبه 93

93– مقرر گردید آقای بهتویی پیگیری لازمه را در اسرع وقت در خصوص جلسه فوق العاده با مدیرعامل برق استان با موضوع جابجایی نیروهای برق بلوار امام علی(ع) ضلع شمالی انجام دهد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 23 – 3 آبان 96 – مصوبه 93”

قالب وردپرس