جلسه 38 – 20 آذر 96 – مصوبه 120

جلسه 38 – 20 آذر 96 – مصوبه 120

120– بازگشت به نامه شماره 6320/11 مورخ 96/09/19 فرمانداری شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/06/13 در خصوص مصوبه 108 شورای اسلامی شهر شریفیه،یک برگ صورتجلسه کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر با موضوع مصلّی بپیوست به حضورتان ارسال می گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 38 – 20 آذر 96 – مصوبه 120”

قالب وردپرس