16– مقرر گردید پیرو نامه شماره 4289/12 مورخه 96/06/11 و به دلیل اعلام نتیجه نهایی و قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر شریفیه ، حاج آقا حسن لی جایگزین آقای روح الله احمدی الموتی در شورای شهرستان البرز گردند و حاج آقا حسن لی با 4 رای از طرف اعضای شورا به این سمت معرفی شدند .
17– مقرر گردید حاج آقا حسن لی عضو کلیه کمیسیون های داخلی شورا گردند .
18– مقرر گردید بند یک مصوبات صورتجلسه شماره 37 در خصوص پرداخت هزینه برگزاری مسابقات والیبال بانوان شهر از محل بودجه شورا کان لم یکن تلقی گردد