به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر و شورا و شهردار محترم و رئیس امور برق بخش محمدیه و همکاران تشکیل گردید .
ابتدا آقای دکتر هاشمی شهردار محترم ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده مسئولین اداره برق استان ،شهرستان البرز و بخش محمدیه در شهر شریفیه از جمله جابجایی تیرهای برق در بلوار های امام علی(ع)، شهید بهشتی،خیابان شهریار و روشنایی معابر از همکاری صمیمانه بین شورای اسلامی شهر و شهرداری و اداره برق خبر دادند و به مشکل روشنایی پل بلوار ولایت اشاره و خواستار مساعدت اداره برق جهت برطرف نمودن این مشکل شدند و همچنین در خصوص جابجایی تیر برقهای باند کندرو ضلع شمالی بلوار امام علی(ع) خواستار مساعدت امور برق بخش محمدیه شدند.
در ادامه آقای حسن بهتویی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات امور برق در حل مشکلات شهر شریفیه خواستار همکاری متقابل شهرداری و شورای اسلامی شهر با امور برق شدند و در خصوص جابجایی تیرهای برق در باند کندرو امام علی(ع) از مشارکت شورای اسیلامی شهر و شهرداری خبر دادند .
آقای آیت نظری اصل رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری و آقای احمد قدوسیان نیز از خدمات آقای سیمیاری مسئول امور برق شریفیه تقدیر و تشکر نموده و به گوشه ای از مشکلات سطح شهر اشاره نمودند و از قول مساعدت در حل مشکلات خبر دادند
در ادامه آقای مهندس قره داغی رئیس امور برق محمدیه ضمن تقدیر و تشکر از شورا و شهرداری گزارشی از فعالیت ها و اصلاحات شبکه برق در شهر ارائه نمودند که بیشتر اصلاحات در بخش محمدیه به شهر شریفیه اختصاص یافته است و خواستار همکاری متقابل بین امور برق و شهرداری شدند و از قول مساعد جهت حل مشکل روشنایی پل و بلوار ولایت و جابجایی تیرهای برق بلوار امام علی(ع) خبر دادند.
مصوبات:
1- مقرر گردید نصب تیرهای برق پل و بلوار ولایت و همچنین نصب ترانس برق با مشارکت امور برق بخش محمدیه و شورای اسلامی شهر و شهرداری انجام پذیرد
2- مقرر گردید در خصوص هزینه جابجایی تیرهای برق باند کندرو ضلع شمالی بلوار امام علی(ع) جلسه ای با حضور مدیر عامل برق استان و نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر محمدی و شورای اسلامی شهر و شهرداری در اسرع وقت انجام پذیرد و نسبت به آن اقدام شود و همچنین آقای مهندس قره داغی در خصوص بقیه مشکلات از جمله جابجایی تیرهای برق در سطح شهر قول مساعد دادند
3- مقرر گردید در خصوص مشکل روشنایی یک نفر از پرسنل شهرداری شب آدرس مناطق خاموش را با آدرس کانل به امور برق اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام شود

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*