در این مراسم شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مسئولین خدمات شهری از زحمات عزیزان زحمتکش خدمات شهری شهرداری تقدیر و تشکر نمودند و در آخر هدایایی را به این عزیزان اهداء نمودند