به حول و قوه ی الهی جلسه با حضور اعضای محترم کمیسیون حمل و نقل،آقای شعبانی معاون محترم شهردار،آقای مهدی مرادی مسئول حمل و نقل شهرداری و آقای علی ملکی پلیس ساختمان شهرداری در دفتر شورای اسلامی شهر تشکیل گردید.
IMG_4069پس از قرائت قرآن آقای حسن بهتویی رئیس کمیسیون حمل و نقل ضمن عرض خیر مقدم و خسته نباشید به حاضرین به موضوع مشکلات رانندگان وانت داران از جمله مشکل مزاحمت صوتی و ماشین های خارج از شهر و مشکلات اقتصادی خانوار ها اشاره و خواستار حل این مشکلات شدند .

IMG_4070آقای ملکی با اشاره به بند2 ماده55 قانون شهرداریها به مشکل مزاحمت صوتی وانت داران اشاره و خوایستار ساماندهی آنها شدند آقای احمد قدوسیان نیز با تشریح بند20 ماده 55 قانون وظابف شهرداری مقرر می دارد به طور کلی تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند شهرداری جلوگیری کند و آیا بلندگو ایجاد مزاحمت و سر و صدا می کند یا خیر مبهم است و صلاحیت جلوگیری از بلندگو در حیطه پلیس راهور می باشد و همچنین به موضوع انتخاب نماینده از طرف رانندگان و انتخاب بازرس از طرف واحد حمل و نقل شدند.