در ابتدا آقای احمد قدوسیان رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر مواردی را در خصوص انتخاب شهردار و بر طبق تبصره1 بند1 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات سوابق تحصیلی و اجرایی،علمی و پژوهشی اشاره نمودند و در خصوص انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر که رئیس و سخنگوی شورا که آقای احمد قدوسیان با 5 رای و آقای حسن بهتویی با 5 رای نائب رئیس و آقای آیت نظری اصل با 5 رای منشی و آقای روح الله احمدی الموتی با 4 رای بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر در شورای شهرستان البرز(آقای حیدر محمد حسن لی که به خاطر معذوریت قانونی که جایگزین آقای روح الله احمدی الموتی با همان عنوان انتخاب گردید) و آقای علی اکبر کرمی بعنوان عضو شورا انتخاب گردیدند،و ایشان افزودند که با روحیه انقلابی و جهادی مشکلات شهر را با حمایت از آقای شهردار مرتفع نماییم.

سپس آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم با تقدیر و تشکر از مردم شریف شهر شریفیه و اعضای محترم شورای اسلامی دوره چهارم و اعتمادی که اعضای محترم شورای اسلامی دوره پنجم به اینجانب نمودند.در ادامه آقای شهردار نیز با تقدیر و تشکر از حاضرین،اعتماد مردم به شورا و اعتماد شورا به ایشان را امانت سنگینی بر دوش خواندند .سپس به فعالیتهای شهرداری در دوره مسئولیت خود پرداختند و به تلاش شهرداری برای پیشرفت هرچه بیشتر شهر، پروژه های عمرانی انجام شده و پروژه هایی که در دست انجام است اشاره نمودند،همچنین ایشان قناعت در هزینه های عمرانی و جاری شهری را از اولویت خود برشمردند و لزوم همکاری شهرداری،شورا و مردم در آبادانی شهر مطرح نمودند.