گزارش مالی شش ماهه اول سال1396 شهرداری شریفیه

گزارش مالی شش ماهه اول سال1396 شهرداری شریفیه

پیرو جلسه 27 مورخ 96/8/13 و همچنین مصوبه 170 جلسه 60 مورخ 96/11/28 شورای اسلامی شهر تراز مالی شش ماهه اول سال 1396 شهرداری شریفیه مورد بحث و تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برطبق بند10 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات با موافقت اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر شریفیه مورد تصویب قرار گرفت.

تراز آزمایشی شش ماهه اول سال 1396 شهرداری شریفیه ShahrdariSharifieh

نظر دهید !!!

نظر شما برای “گزارش مالی شش ماهه اول سال1396 شهرداری شریفیه”

قالب وردپرس