آرشیو : هیات رئیسه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

10 نوامبر 2021

دستور جلسه:  بررسی فوریت اراضی تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

30 اکتبر 2021

دستور جلسه:  بررسی نامه های رسیده  –  قرائت نامه درخصوص یادواره شهداء  –  تنظیم جدول زمانی جلسات به حول و قوه ی الهی جلسه هیات ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

30 اکتبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید. آقای ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

18 اکتبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید. ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

25 سپتامبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید. ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

25 سپتامبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید. ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

25 سپتامبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

19 جولای 2021

بسم الله الرحمن الرحیم   به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه مورخ 1400/04/14 با حضور اعضاء محترم هیات ...

19 جولای 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه  در مورخ 04/08/ 1400 با حضور اعضاء محترم ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

22 ژوئن 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه ی الهی در مورخ 1 تیر 1400 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

30 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه ی الهی در مورخ 9 خرداد 1400 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

24 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء محترم هیات رئیسه شورای اسلامی ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

17 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه ی الهی در مورخ 26 اردیبهشت 1400 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

16 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه ی الهی در مورخ 22 اردیبهشت 1400 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه

06 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه ی الهی در مورخ 15 اردیبهشت 1400 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء ...

قالب وردپرس