آمار برداری و بازدید از منابع آب سطحی و زیرزمینی قنات شریفیه

آمار برداری و بازدید از منابع آب سطحی و زیرزمینی قنات شریفیه

آمار برداری دور سوم سراسری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین با کد 4106 با حضور شورای اسلامی شهر،شورای محترم کشاورزی شهر و آقای رحیمی آماربردار محترم آب منطقه ای استان قزوین با بازدید و آماربرداری از قنات شریفیه انجام گردید.

IMG_4309

نظر دهید !!!

نظر شما برای “آمار برداری و بازدید از منابع آب سطحی و زیرزمینی قنات شریفیه”

قالب وردپرس