آمار برداری دور سوم سراسری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین با کد 4106 با حضور شورای اسلامی شهر،شورای محترم کشاورزی شهر و آقای رحیمی آماربردار محترم آب منطقه ای استان قزوین با بازدید و آماربرداری از قنات شریفیه انجام گردید.

IMG_4309

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.