پیرو نامه شماره 1457/م.ش مورخ 97/1/18 مرکز جهاد کشاورزی بخش محمدیه،با توجه به ریزش زودهنگام سن گندم و خطر خسارت آن به محصول تولیدی شایسته است به کلیه کشاورزان گندمکار آن روستا به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد تا نسبت به سمپاشی مزارع خود تا اواخر فروردین سال97 اقدام نمایید بدیهی است هرگونه تعلل در این امر خسارتی را متوجه محصول خواهد نمود و مسولیت آن بر عهده خود کشاورز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.